Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

2016 Yılı Aralık Ayı Mali Tablolar

2016 Yılı Aralık Ayı Mali Tablolar

Ekler

1.01 Bütçe Uygulama Sonuçları Tablosu.pdf
1.02 Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu.pdf
1.03 Giderlerin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu.pdf
1.04 Giderlerin Kurumsal Sınıflandırılması Tablosu.pdf
1.05 Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Sınıflandırılması.pdf
1.06 Bütçe Giderlerinin Kurumsal Sınıflandırılması Tablosu.pdf
1.07 Bütçe Giderlerinin Fonksiyonel Sınıflandırılması Tablosu.pdf
1.08 Bütçe Giderlerinin Finansal Sınıflandırılması Tablosu.pdf
1.09 Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu.pdf
1.10 Bütçe Giderleri ve Ödenekler Tablosu.pdf
Mizan Cetveli (Ana Hesap Bazında).pdf
Mizan Cetveli (Ayrıntılı).pdf