Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

2017 Yılı Haziran Ayı Mali Tablolar

2017 Yılı Haziran Ayı Mali Tablolar

Ekler

1.3 GİDERLERİN KURUMSAL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU.pdf
1.4 GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU.pdf
1.6 BÜTÇE GİDERLERİNİN KURUMSAL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU.pdf
1.7 BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU.pdf
1.8.BÜTÇE GİDERLERİNİN FİNANSAL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU.pdf
1.9 BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU.pdf
MİZAN (Ana Hesap Bazında).pdf
MİZAN (Ayrıntılı).pdf
TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU.pdf
TABLO 1.10 B Ü T Ç E G İ D E R L E R İ VE Ö D E N E K L E R T A B L O S U.pdf
TABLO 1.2 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU.pdf
TABLO 1.5 BÜTÇE GELİRLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI.pdf