Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

TÜM DUYURULAR

Başlık Yayın Tarihi Son Yayın Tarihi
1 Harcama Yönetim Sistemi Kullanıcı Kılavuzu 21.11.2017 31.12.2023
2 2017-1 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 09.08.2017 30.11.2017
3 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 2016 Yılı Faaliyet Sonuçları 02.05.2017 31.12.2017
4 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 2016 Yılı Bilançosu 02.05.2017 31.12.2017
5 ÇOMÜ 2015 - 2019 Stratejik Planı 29.03.2016 30.04.2015
6 ÇOMÜ 2014 İdare Faaliyet Raproru 29.03.2016 30.04.2015
7 Taşınır Uygulama İşlemlerinde Karşılaşılan Sorunlar 29.03.2016 31.12.2014
8 Muhasebat Genel Müdürlüğü Parasal Sınırlar ve Oranlar Tebliği 29.03.2016 24.05.2015
9 Harcama Talimatları Hakkında 29.03.2016 31.12.2014
10 Faaliyet Raporu Bilgi Formu 29.03.2016 30.01.2015
11 2014 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 29.03.2016 31.12.2014
12 2014 Mali Durum ve Beklentiler Raporu 29.03.2016 31.12.2014
13 2013 İdare Faaliyet Raporu 29.03.2016 31.12.2014
Toplam 13 Kayıt