Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Bütçe ve Performans Birimi

ADI SOYADI ÜNVANI DAHİLİ
Bilal GÜR Mali Hizmetler Uzmanı 1143
İsmail AKTAŞ Memur 1064
  • Bütçe Hazırlanması ve Uygulanması İşlemleri
  • Stratejik Plan Hazırlanması
  • Performans Programı Hazırlanması
  • Faaliyet Raporu ve Diğer Raporların Hazırlanması
  • Yönetim Bilgi Sistemi
  • Yatırım Programı İşlemleri
  • Web Sayfası
  • Sivil Savunma
  • Fotokopi ve Diğer Cihazlar