Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Birimi

ADI SOYADI GÖREVİ TELEFON
Gülten ÇOHADAR (Muhasebe Yetkilisi) Uzman  1099
Güneş UYSAL Mali Hizmetler Uzmanı 1140
Ebide GOKENGİN Mali Hizmetler Uzman Yrd. 1141
Cihan YILDIRIM Bilgisayar İşletmeni  1141
Gözde GÜLDÜR Bilgisayar İşletmeni  1141
Seyfettin SOYLU Bilgisayar İşletmeni 1142

 

 • Vezne İşlemleri
 • İcra İşlemleri
 • Emanet İadeleri
 • Say2000i İşlemleri
 • Muhasebe Kayıt, Raporlama ve Arşivleme
 • Haciz İşlemleri
 • Kesin Hesap Hazırlanması
 • Kamu Zararlarının Takibi
 • Beyannamelerin Verilmesi
 • Arşiv
 • Görevlilerin Takibi