Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Personel

Unvanı

Adı Soyadı

Dahili

Mail

DAİRE BAŞKANLIĞI
Daire Başkanı Ömer Erdem KODAL 1101  oekodalgmail.com
MUHASEBE-KESİN HESAP BİRİMİ
Muhasebe Yetkilisi Gülten ÇOHADAR 1099 gultencohadarcomu.edu.tr
Şube Müd. Muhasebe Yetkilisi Yrd. Ali KARAKAŞ 1137 akarakascomu.edu.tr
Mali Hiz. Uzm. Muhasebe Yetkilisi Yrd. Güneş UYSAL 1140 gunesuysalcomu.edu.tr
Emanet ve Yevmiye Servisi
Mali Hizmetler Uzman Yrd. Ebide GÖKENGİN 1141 egokengincomu.edu.tr
Şef Gözde GÜLDÜR 1141  gguldurcomu.edu.tr
Bilgisayar İşletmeni Cihan YILDIRIM 1141  cihanyildirimcomu.edu.tr
Bilgisayar İşletmeni (Vezne) Seyfettin SOYLU 1142  seyfettinsoylucomu.edu.tr
Maaş ve Fazla Çalışma Servisi
Şef Ergül KARASÜLEYMANOĞLU 1131 ergulkcomu.edu.tr
Şef Salim DÖNMEZ 1134 s.donmezcomu.edu.tr
Bilgisayar İşletmeni Fatma ADIGÜZEL EMİR 1132 fatmaadiguzelcomu.edu.tr
Satın Alma-Yolluk ve Diğer Ödemeler Servisi
Mali Hizmetler Uzman Yrd. Tuğba ATLI 4055 tugbaatlicomu.edu.tr
Bilgisayar İşletmeni Nilhan DEMİRBAŞ 1139 nilhandemirbascomu.edu.tr
Veznedar Yusuf AYDIN 2755 yaydincomu.edu.tr
BÜTÇE ve PERFORMANS BİRİMİ
Mali Hizmetler Uzmanı Bilal GÜR 1143 bilalgurcomu.edu.tr
Memur İsmail AKTAŞ 1064 ismailaktascomu.edu.tr
ÖN MALİ KONTROL BİRİMİ
Mali Hizmetler Uzmanı Tuğçe ALTUNTAŞ 2434 tugcealtuntascomu.edu.tr
PROJE BİRİMİ
Şube Müdürü Hafize USLU 1133  hafizeuslucomu.edu.tr
Bilgisayar İşletmeni Barış UÇAR 1191  b.ucarcomu.edu.tr