Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Personel

Unvanı

Adı Soyadı

Dahili

Mail

DAİRE BAŞKANLIĞI
Daire Başkanı Ömer Erdem KODAL 1101  oekodalgmail.com
MUHASEBE BİRİMİ
Muhasebe Yetkilisi Gülten ÇOHADAR 1099 gultencohadarcomu.edu.tr
Mali Hizmetler Uzmanı Güneş UYSAL 1140 gunesuysalcomu.edu.tr
Mali Hizmetler Uzman Yrd. Ebide GÖKENGİN 1141 egokengincomu.edu.tr
Bilgisayar İşletmeni Cihan YILDIRIM 1141  cihanyildirimcomu.edu.tr
Bilgisayar İşletmeni Gözde GÜLDÜR 1141 gguldurcomu.edu.tr
Bilgisayar İşletmeni (Vezne) Seyfettin SOYLU 1142  seyfettinsoylucomu.edu.tr
BÜTÇE ve PERFORMANS BİRİMİ
Mali Hizmetler Uzmanı Bilal GÜR 1143 bilalgurcomu.edu.tr
Memur İsmail AKTAŞ 1064 ismailaktascomu.edu.tr
ÖN MALİ KONTROL BİRİMİ
Mali Hizmetler Uzmanı Tuğçe ALTUNTAŞ 2755 tugcealtuntascomu.edu.tr
Bilgisayar İşletmeni Nilhan DEMİRBAŞ 1139 nilhandemirbascomu.edu.tr
Mali Hizmetler Uzman Yrd. Tuğba ATLI 4055 tugbaatlicomu.edu.tr
Veznedar Yusuf AYDIN 2434 yaydincomu.edu.tr
MAAŞ ve EK DERS BİRİMİ
Şube Müdürü Vekili Ergül KARASÜLEYMANOĞLU 1131  ergulkcomu.edu.tr
Şube Müdürü Vekili Ali KARAKAŞ 1137  akarakascomu.edu.tr
Bilgisayar İşletmeni Fatma ADIGÜZEL EMİR 1132 fatmaadiguzelcomu.edu.tr
Bilgisayar İşletmeni Salim DÖNMEZ 1134 s.donmezcomu.edu.tr
PROJE BİRİMİ
Şube Müdürü Hafize USLU 1133  hafizeuslucomu.edu.tr
Bilgisayar İşletmeni Barış UÇAR 1191  b.ucarcomu.edu.tr