Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Birimi

Muhasebe-Kesin Hesap ve Raporlama Birimi

ADI-SOYADI

ÜNVANI

DAHİLİ

E-MAİL

Gözde Güldür 

Şube Müdürü V.

Muhasebe Yetkilisi

10309

gguldurcomu.edu.tr

Ali KARAKAŞ

Şube Müdürü

10310

akarakascomu.edu.tr

Güneş UYSAL 

Mali Hizmetler Uzmanı

10308

gunesuysalcomu.edu.tr

Fatma ÖZİLHAN KARA

Mali Hizmetler Uzmanı 10307 fatmaozilhancomu.edu.tr

Seyfettin SOYLU

Tekniker

10319

seyfettinsoylucomu.edu.tr

Cihan YILDIRIM

Bilgisayar İşletmeni

10307

cihanyildirimcomu.edu.tr

Fatma ADIGÜZEL EMİR

Bilgisayar işletmeni 10334

fatmaadiguzelcomu.edu.tr

Duygu YILDIRIM Memur 10328 duygu.yildirimcomu.edu.tr