Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Birimi

ADI SOYADI GÖREVİ TELEFON Gülten ÇOHADAR (Muhasebe Yetkilisi) Uzman  10309 Ali KARAKAŞ Şube Müdürü 10310 Güneş UYSAL Mali Hizmetler Uzmanı 10308 Gözde GÜLDÜR Şef 10307 Ebide GOKENGİN Bilgisayar İşletmeni 10307 Cihan YILDIRIM Bilgisayar İşletmeni  10307 Seyfettin SOYLU Bilgisayar İşletmeni 10319   Vezne İşlemleri İcra İşlemleri Emanet İadeleri Say2000i İşlemleri Muhasebe Kayıt, Raporlama ve Arşivleme Haciz İşlemleri Kesin Hesap Hazırlanması Kamu Zararlarının Takibi Beyannamelerin Verilmesi Arşiv Görevlilerin Takibi