Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Personel

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

ÜNVANI

ADI SOYADI

DAHİLİ

E MAİL

Daire Başkanı

Ömer Erdem KODAL

10306

oekodalcomu.edu.tr

Sekreter

Zeynep YILDIRIM

617

zeynepselvicomu.edu.tr

STRATEJİK YÖNETİM VE PLANLAMA BİRİMİ

Mali Hizm. Uzmanı

Bilal GÜR

10314

bilalgurcomu.edu.tr

İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL BİRİMİ

Mali Hizm. Uzmanı

Bilal GÜR

10314

bilalgurcomu.edu.tr

BÜTÇE PERFORMANS PROGRAM BİRİMİ

Mali Hizm. Uzmanı

Tuğba ATLI

10323

tugbaatlicomu.edu.tr

MUHASEBE-KESİN HESAP RAPORLAMA BİRİMİ

Muhasebe Yetkilisi

Gözde GÜLDÜR

10309

gguldurcomu.edu.tr

Şube Müdürü

Ali KARAKAŞ

10310

akarakascomu.edu.tr

Mali Hizm. Uzmanı

Güneş UYSAL

10752

gunesuysalcomu.edu.tr

EMANET VE YEVMİYE SERVİSİ

Mali Hizm. Uzmanı

Fatma ÖZİLHAN KARA

10307

fatmaozilhancomu.edu.tr

Teknisyen

Seyfettin SOYLU

10319

seyfettinsoylucomu.edu.tr

Bilgisayar İşl.

Cihan YILDIRIM

10307

cihanyildirimcomu.edu.tr

Bilgisayar İşl.

Fatma ADIGÜZEL EMİR

10334

fatmaadiguzelcomu.edu.tr

Memur

Duygu YILDIRIM

10328

duygu.yildirimcomu.edu.tr

SATIN ALMA VE DİĞER ÖDEMELER SERVİSİ

Mali Hizm. Uzmanı

Bilal GÜR

10314

bilalgurcomu.edu.tr

Şef

Yeşim ŞAHİN

10313

yesimsahincomu.edu.tr

Bilgisayar İşl.

Nilhan DEMİRBAŞ

10312

nilhandemirbascomu.edu.tr

İÇ HİZMETLER VE ÖZLÜK SERVİSİ

Şef

Ergül KARASÜLEYMANOĞLU

10315

ergulkcomu.edu.tr

Şef

Salim DÖNMEZ

10317

s.donmezcomu.edu.tr

Bilgisayar İşl.

Ebide KILIÇ

10332

egokengincomu.edu.tr

PROJE SERVİSİ

Şube Müdürü

Hafize USLU

10524

hafizeuslucomu.edu.tr

ŞEF*

Barış UÇAR

10322

b.ucarcomu.edu.tr

Bilgisayar İşl.

Büşra GÜLADE

10321

büsragüladecomu.edu.tr