Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Personel

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

ÜNVANI

ADI SOYADI

DAHİLİ

E MAİL

Daire Başkanı

Ömer Erdem KODAL

10306

oekodalcomu.edu.tr

Sekreter

Zeynep SELVİ

617

zeynepselvicomu.edu.tr

BÜTÇE PERFORMANS PROGRAM BİRİMİ

Mali Hizm. Uzmanı

Bilal GÜR

10325

bilalgurcomu.edu.tr

Mali Hizm. Uzmanı.

Tuğba ATLI

10323

tugbaatlicomu.edu.tr

MUHASEBE-KESİN HESAP RAPORLAMA BİRİMİ

Muhasebe Yetkilisi

Gözde GÜLDÜR

10309

gguldurcomu.edu.tr

Şube Müdürü

Ali KARAKAŞ

10310

akarakascomu.edu.tr

Mali Hizm. Uzmanı

Güneş UYSAL

10308

gunesuysalcomu.edu.tr

EMANET VE YEVMİYE SERVİSİ

Mali Hizm. Uzmanı

Fatma ÖZİLHAN KARA

10307 fatmaozilhancomu.edu.tr
Teknisyen

Seyfettin SOYLU

10319 seyfettinsoylucomu.edu.tr

Bilgisayar İşletmeni

Cihan YILDIRIM

10307

cihanyildirimcomu.edu.tr

Bilgisayar İşletmeni

Fatma ADIGÜZEL EMİR

10334 fatmaadiguzelcomu.edu.tr
Memur Duygu YILDIRIM 10328 duygu.yildirimcomu.edu.tr

İÇ HİZMETLER VE ÖZLÜK SERVİSİ

Şef

Ergül KARASÜLEYMANOĞLU

10315

ergulkcomu.edu.tr

Şef

Salim DÖNMEZ

10317

s.donmezcomu.edu.tr

Bilgisayar İşletmeni

Ebide GÖKENGİN

10332

egokengincomu.edu.tr

SATIN ALMA VE DİĞER ÖDEMELER SERVİSİ

Bilgisayar İşletmeni

Nilhan DEMİRBAŞ

10312

nilhandemirbascomu.edu.tr

Veznedar

Yusuf AYDIN

10314

yaydincomu.edu.tr

PROJE BİRİMİ

Şube Müdürü

Hafize USLU

10524

hafizeuslucomu.edu.tr

Bilgisayar İşletmeni

Barış UÇAR

10322

b.ucarcomu.edu.tr

Bilgisayar İşletmeni

Büşra GÜLADE

10321

büsragüladecomu.edu.tr

İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL BİRİMİ

Mali Hizm. Uzmanı

Tuğçe ALTUNTAŞ

10320

tugcealtuntascomu.edu.tr

STRATEJİK YÖNETİM VE PLANLAMA BİRİMİ

Mali Hizm. Uzmanı

Tuğçe ALTUNTAŞ

10320 tugcealtuntascomu.edu.tr