Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Personel

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

ÜNVANI

ADI SOYADI

DAHİLİ

E MAİL

Daire Başkanı

Ömer Erdem KODAL

617

oekodalcomu.edu.tr

Sekreter

Zeynep SELVİ

617

zeynepselvicomu.edu.tr

BÜTÇE PERFORMANS PROGRAM BİRİMİ

Mali Hizm. Uzmanı

Bilal GÜR

10325

bilalgurcomu.edu.tr

Mali Hiz. Uzm. Yrd.

Tuğba ATLI

10323

tugbaatlicomu.edu.tr

Mali Hiz. Uzm. Yrd.

Fatma ÖZİLHAN KARA

10323

fatmaozilhancomu.edu.tr

MUHASEBE-KESİN HESAP RAPORLAMA BİRİMİ

Muhasebe Yetkilisi

Gülten ÇOHADAR

10309

gultencohadarcomu.edu.tr

Şube Müdürü

Ali KARAKAŞ

10310

akarakascomu.edu.tr

Mali Hizm. Uzmanı

Güneş UYSAL

10308

gunesuysalcomu.edu.tr

Şef

Gözde GÜLDÜR

10307

gguldurcomu.edu.tr

Bilgisayar İşletmeni

Cihan YILDIRIM

10307

cihanyildirimcomu.edu.tr

Bilgisayar İşletmeni

Ebide GÖKENGİN

10307

egokengincomu.edu.tr

Teknisyen

Seyfettin SOYLU 10319 seyfettinsoylucomu.edu.tr

İÇ HİZMETLER VE ÖZLÜK BİRİMİ

Şef

Ergül KARASÜLEYMANOĞLU

10315

ergulkcomu.edu.tr

Şef

Salim DÖNMEZ

10316

s.donmezcomu.edu.tr

Bilgisayar İşletmeni

Fatma ADIGÜZEL EMİR

10317

fatmaadiguzelcomu.edu.tr

İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL BİRİMİ

Mali Hizm. Uzmanı

İlkem BATU

10313

ilkembatucomu.edu.tr

Bilgisayar İşletmeni

Nilhan DEMİRBAŞ

10312

nilhandemirbascomu.edu.tr

Veznedar

Yusuf AYDIN

10314

yaydincomu.edu.tr

PROJE BİRİMİ

Şube Müdürü

Hafize USLU

10524

hafizeuslucomu.edu.tr

Bilgisayar İşletmeni

Barış UÇAR

10322

b.ucarcomu.edu.tr

Bilgisayar İşletmeni

Büşra GÜLADE

10321

büsragüladecomu.edu.tr

ÖN MALİ KONTROL BİRİMİ

Mali Hizm. Uzmanı

Tuğçe ALTUNTAŞ

10320

tugcealtuntascomu.edu.tr