Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

İdare Faaliyet Raporları

Ekler

2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
2014 Yılı İdare Faaliyet Raporu
2015 Yılı İdare Faaliyet Raporu
2016 Yılı İdare Faaliyet Raporu
2017 Yılı İdare Faaliyet Raporu
2018 Yılı İdare Faaliyet Raporu
2019 Yılı İdare Faaliyet Raporu
2020 Yılı İdare Faaliyet Raporu
2021 Yılı İdare Faaliyet Raporu
2022 Yılı İdare Faaliyet Raporu
2023 Yılı İdare Faaliyet Raporu