Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

İş Akış Şemaları

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ AKIŞ ŞEMALARI

 

Ekler

Aylık ve Yıllık Yayınlanan Tablolar İş Akış Şeması.doc
Ayrıntılı Harcama Programı İş Akış Şeması.doc
Banka İşlemleri ve Gönderme Emri İşlemleri İş Akış Şeması.doc
Birim Faaliyet Raporu Hazırlama Süreci İş Akış Şeması.doc
Birim Stratejik Planını Hazırlama Süreci İş Akış Şeması.doc
Bütçe Emaneti İşlemleri İş Akış Şemaları.doc
Bütçe Uygulama İşlemleri İş Akış Şeması.doc
Döviz Hesabı İşlemleri İş Akış Şeması.doc
Fazla ve Yersiz Ödenen Ücretlerin Tahsili Süreci İş Akış Şemaları.doc
Gelir Fazlası Karşılığı Ödenek Kaydı İş Akış Şeması.doc
Gelirli Ödenek Kaydı İş Akış Şeması.doc
Görüş Verme Süreci İş Akış Şeması.doc
Hakedişlerden Kesilen SGK Prim İşlemleri Süreci İş Akış Şeması.doc
Hakedişlerden Kesilen Vergi Ödemesi İşlemleri İş Akış Şeması.doc
Harcama Birimlerinde Görev Yapan Muhasebe Yetkilisi Mutemedi İşlemleri Süreci İş Akış Şeması.doc
Hazine Yardımı ve Tahakkuk İşlemleri İş Akış Şeması.doc
İç Kontrol Eylem Planının Revize Edilmesi Süreci İş Akış Şeması.doc
İç Kontrol İşlemleri Süreci İş Akış Şeması.doc
İdare Faaliyet Raporu Hazırlama Süreci İş Akış Şeması.doc
İdare Stratejik Planının Hazırlanma Süreci İş Akış Şeması.doc
Kesin Hesap İşlemleri İş Akış Şeması.doc
Kişilere Ait Emanet İşlemleri Süreci İş Akış Şeması.doc
Kurumsal Mali Durum Beklentiler Raporu İş Akış Şeması.doc
Likit Karşılığı Ödenek Kaydı İş Akış Şeması.doc
Mal Alımı, Hizmet Alımı ve Yapım İşi Ödeme Evraklarının Tetkiki Süreci İş Akış Şeması.doc
Ödenek Ekleme İş Akış Şeması.doc
Ödenek Gönderme Belgesi İş Akış Şeması.doc
Ön Ödeme İşlemleri ( Avans, Kredi ve Akredif) Süreci İş Akış Şeması.doc
Performans Programı İzleme ve Değerlendirme Süreci İş Akış Şeması.doc
Performans Programı Raporu (Nihai) Süreci İş Akış Adımları.doc
Performans Programı Raporu(Tasarı) Süreci İş Akış Şeması.doc
Performans Programı Raporu(Teklif) Süreci İş Akış Şeması.doc
Personel Ödemeleri İşlemleri İş Akış Şeması.doc
Proje İşlemleri Süreç Akış Şeması.doc
Revize İşlemleri Süreci İş Akış Şeması.doc
Satın Alma İşlemleri İş Akış Şeması.doc
Taahhüt Evrakı ve Sözleşme Tasarıları İnceleme Süreci İş Akış Şeması.doc
Taşınır Mal Yönetim İşlemleri Süreci İş Akış Şeması.doc
Taşınmaz Mal Envanteri Düzenlenmesi ve Konsolide İşlemleri İş Akış Şeması.doc
Teminat Mektubu İşlemleri Süreci İş Akış Şeması.doc
Tenkis İşlemi Süreci İş Akış Şeması.doc
Üçer Aylık Yatırım Gerçekleşme Raporları İş Akış Şeması.doc
Vergi Ödemesi İşlemleri İş Akış Şeması.doc
Yatırım Değerlendirme Raporunu Hazırlama Süreci İş Akış Şeması.doc
Yevmiye İşlemleri İş Akış Şeması.doc
Yıl Sonu İşlemleri İş Akış Şeması.doc
Yıllık Stratejik Plan Gösterge Sonuçlarının Takibi Süreci İş Akış Şeması.doc
Yolluk Evraklarının Tetkiki Süreci İş Akış Şeması.doc