Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı