Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Performans Programları

Performans Programları

Ekler

2011 Yılı Performans Programı.pdf
2012 Yılı Performans Programı.pdf
2013 Yılı Performans Programı.pdf
2015 Yılı Performans Programı.pdf
2016 Yılı Performans Programı.pdf
2017 Yılı Performans Programı.pdf
2018 Yılı Performans Programı.pdf
2019 Yılı Performans Programı.pdf
2020 Yılı Performans Programı.pdf
2021 Yılı Performans Programı.pdf
2022 Yılı Performans Programı.pdf
2023 Yılı Performans Programı.pdf
2024 Yılı Performans Programı.pdf