Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporları

Ekler

2019 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu.pdf
2020 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu.pdf
2021 YILI YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU.pdf
2022 YILI YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU.pdf