Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

2017 Yılı Mart Ayı Mali Tablolar

2017 Yılı Mart Ayı Mali Tablolar

Ekler

1.01 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU.pdf
1.02 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU.pdf
1.03 GİDERLERİN KURUMSAL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU.pdf
1.04 GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU.pdf
1.05 BÜTÇE GELİRLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI.pdf
1.06 BÜTÇE GİDERLERİNİN KURUMSAL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU.pdf
1.07 BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU.pdf
1.08 BÜTÇE GİDERLERİNİN FİNANSAL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU.pdf
1.09 BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU.pdf
1.10 BÜTÇE GİDERLERİ VE ÖDENEKLER TABLOSU.pdf